Агенция за недвижими Теменуга

Продажба и отдаване под наем на жилища, апартаменти, парцели, земеделски земи и други имоти в София и България

Термографско обследване на сгради

Термографското обследване за загуба на топлина и енергийната ефективност са важни мерки, които всеки би трябвало да предприеме за контрол на качеството при изграждане или обновяване на своя дом. Причините за загубата на топлина може да варират от изпускане на въздух през комини, тавани, стенни отвори, врати и прозорци и да достигнат до 50% от общото потребление на енергия в сградата.

Термографските камери са инструмента, чрез който се извършва обследване на сгради и помага да се разкрие липсата на изолация, загуба на топлина, неизправности с подово отопление, компрометирани покриви, откриване на течове във ВиК инсталации, електрически проблеми и др. Откриването и локализирането на всички тези проблеми, които са невидими за невъоръжено око, става чрез термографските изображения и снимки. Те представят убедителни доказателства и на база на тях се изготвят доклади за реалното състояние на обследваната сграда и се дават препоръки и полезни съвети за най-добрите подобрения и ремонти, които трябва да се направят.

Показали сме Ви една снимка на стара сграда с частично санирани апартаменти и една снимка на сграда ново строителство с поставена изолация на цялата сграда. Термографската камера отчита разликата в температурата, като студеният цвят е показан в зелено, а високата температура в червено. Частично санираните апартаменти, задържат топлината в помещенията и затова цветът на снимките при тях е в зелено. Апартаментите оцветени в червено не са санирани, нямат изолация и температурата, която е в помещенията излиза навън през стените и прозорците. На снимката, която е на сграда ново строителство с направена топлоизолация се вижда, че цялата е в синьо зелен цвят и само около дограмата е червено, което показва, че топлината остава в сградата и само малко излиза през дограмата, но това е нормално, тъй като е необходимо да има циркулация на въздуха.

ВАЖНО: Преди да се престъпи към саниране е задължително да се направи първо архитектурно и конструктивно обследване на сградите и направи подробно описание на всички носещи конструктивни елементи, а след това и обследване за енергийна ефективност с цел да се установи съществуващото състояние на енергопотреблението на сградата и мерките, които трябва да се предприемат и внедрят за гарантирано намаляване на енергопотреблението. Изпълнение на тези две обследвания могат да бъдат извършени качественно, само ако са ползвани доказателствения снимков материал, от извършено преди това термографско обследване на сградата.

За повече информация, консултация или заявка за обследване моля посете http://www.buildinspect.eu/ или GSM 0882060040

 

Наши партньори