Агенция за недвижими Теменуга

Продажба и отдаване под наем на жилища, апартаменти, парцели, земеделски земи и други имоти в София и България

Агенция за недвижими имоти Теменуга Агенция за недвижими имоти "Теменуга"

Агенция за недвижими имоти "Теменуга"

Агенция за недвижими имоти "Теменуга" - вашият брокер.

Уважаеми дами и господа,

Агенция за недвижими имоти “Тимекс 99” е създадена през 1996г с основен предмет на дейност посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на имоти, консултантска и оценителска дейност в областта на недвижимостите и строителството.

Агенция “Тимекс 99” е малка компания , която се стреми да предлага на своите клиенти пълен обем консултации, посредничество, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти, както и оценителска дейност.

Компанията разполага с екип от висококвалифицирани, опитни и динамични служители, ,които в духа на фирмата се стремят да предложат на клиентите си един завършен, прецизно подготвен и представителен анализ на пазара, да посредничат при осъществяването на сделките и ги гарантират с оглед интереса на клиентите.

Служителите на компанията ползват всички нови по вид и характер комуникации, като непрекъснато обновяват възможностите си за диалог с клиентите .

В компанията са създадени екипи, които са тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Профилирането на служителите по този начин дава възможност за по-добро познаване на детайлите на съответните региони и типове имоти и по-бърза реакция на динамиката на пазара в съответния сегмент

Агенцията разполага както с постоянен екип така и с широк кръг от високо квалифицирани специалисти : юристи, икономисти, архитекти, данъчни консултанти, кредитни консултанти и други специалисти, които биват привличани в интерес на клиентите на компанията.

Услуги предлагани от агенцията:

Посредничество:

• При покупка или продажба на недвижим имот.

• При наемане или отдаване под наем на недвижим имот.

Консултации:

Маркетингови проучвания и анализ на пазара на недвижимости.

• Гражданско право.

• Вещно право.

• Търговско право.

• При сделки с жилищно кердитиране и др. сделки с недвижими имоти.

Строителство, ремонти, ценообразуване.

Оценки:

• Лицензирани пазарни оценки на недвижими имоти.

Изготвяне на:

• Всички видове договори, актове, пълномощни и др., необходими при сделки с недвижими имоти.

Управление:

• Управление на недвижима собственост.

Агенцията разполага с информационна база данни с голям брой обекти : сгради, терени, жилища земеделски земи и бизнес имоти подходящи за инвестиция на територията на гр София и в страната.

С уважение: инж Явор Стайков

Кратко описание на дейността на агенцията. Нашите предимства и други.

Нашите брокери

Брокери на недвижими имоти в агенция "Теменуга"

Мая Фунева Брокер недвижими имоти в агенция Теменуга

Мая Фунева е брокер на недвижими имоти в агенция "Теменуга".

Мария Младенова Брокер недвижими имоти в агенция Теменуга

Мария Младенова е брокер на недвижими имоти в агенция за недвижими имоти "Теменуга".

Явор Стайков Брокер недвижими имоти в агенция Теменуга

Явор Стайков е брокер на недвижими имоти в агенция за недвижими имоти "Теменуга" - град София.

Най-изгодните наеми

Наши партньори