Агенция за недвижими Теменуга

Продажба и отдаване под наем на жилища, апартаменти, парцели, земеделски земи и други имоти в София и България

Как да извършим цялостна проверка на наследство

Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали има причина за отказ от наследство

Получаването на наследство рядко е повод за радост. Двойно по-лошо е обаче, когато се окаже, че наследяваме повече пасиви, отколкото активи. По една или друга причина много хора са в лоши отношения със своите родители и не поддържат контакт с тях. Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали има причина за отказ от наследство?

Първата стъпка е да си извадите удостоверение за наследници, съветва адвокат Димитър Кавалджиев. То се издава от общинската администрация по последния постоянен адрес на починалия. От удостоверението ще е видно и се доказва кои са наследниците – ако има и други освен вас. С него ще се легитимирате навсякъде като наследник и респективно собственик на съответното имущество.

Проверка какви недвижими имоти е имало починалото лице може да се направи в Агенция по вписванията – Имотен регистър по ЕГН на починалото лице. Но ако има шанс да е притежавал имоти на територията на повече от една община и в различни области, по-добре е да се осъществи справка чрез т.нар. „дистанционен достъп“ (по интернет) до Имотния регистър, за да се проверят всички служби по вписванията в страната.

За да разберете какви превозни средства е притежавало лицето, направете справка в информационната система на КАТ в качеството си на наследник (удостоверение за наследници). За други движими вещи, които може да са ценни, по-добре съберете информация от познати и роднини.

Що се отнася до банкови сметки, там е малко по-сложно, посочва юристът. Най-добре е да се потърсят данни за открити сметки в наличната документация на починалия. Може да се поиска информация от Централния кредитен регистър към БНБ (заявление за наследници), от която да се направят изводи за задлъжнялост и наличие на кредити към момента на смъртта, респективно вероятност за сметки. От там нататък с удостоверението за наследници може да се проверява в банките, в които има вероятност да притежава сметки.

След цялостно проучване на имущественото състояние и в случай, че задълженията значително надхвърлят наследените права, може да осъществите процедурата по отказ от наследство, която се реализира с помощта на съда. В противен случай имате възможност да приемете наследството – изрично или мълчаливо.

 

Наши партньори