Агенция за недвижими Теменуга

Продажба и отдаване под наем на жилища, апартаменти, парцели, земеделски земи и други имоти в София и България

Жилище и Ателие

Основни изисквания към жилищен имот и разликата с ателие според ЗУТ и Наредба 7

Съгласно ЗУТ и Наредба №7

Жилището е: съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди. Изискванията към жилище (апартамент) могат да бъдат извлечени от разпоредбите на ЗУТ и Наредба №7 и са следните:

• да има самостоятелен вход;

• да има най-малко едно жилищно помещение;

• да има кухня или кухненски бокс;

• да има баня-тоалетна; •

да има складово помещение.То може да бъде в жилището или извън него: мазе, таван или килер;

• да не е с изложение изцяло на североизток, северозапад или север;

• светлата височина на жилищните помещения в нови жилищни сгради трябва да бъде най-малко 2,60 м;

• жилищните помещения в подпокривното пространство на жилищни сгради трябва да имат светла височина най-малко 2,30 м в 50% от площта им и най-малко 1,50 м в най-ниската им част;

• да имат комини в дневните и в кухните; • стаите и кухните трябва да имат прозорци;

• площта на прозорците за дневни да е най-малко 1/6 от площта на помещението;

• площта на прозорците за спални, кухни и кабинети да е най-малко 1/7 от площта на помещението;

• при горно осветление или при осветление в наклонени плоскости размера на прозорците може да се намали с до 30 на сто;

• да нямат спални непосредствено до асансьорни шахти, сметопроводни и други помещения или пространства с източници на шум и вибрации, по-големи от пределно допустимите съгласно хигиенните норми;

• входните преддверия в жилищата да бъдат с минимална широчина 1,3 м;

• коридорите да бъдат с минимална широчина 0,9 м;

• да е надземно.

Всички тези изисквания важат за новопроектирани жилища (апартаменти) и трябва да се спазят, ако се прави проект за преустройство и смяна на предназначението на ателие в апартамент.

Ателие:

Ателието е нежилищно помещение и служи за индивидуална творческа дейност. Изискванията към ателие : Да имат самостоятелен санитарен възел.

Правни и данъчни аспекти при жилище и ателие:

• ако един имот се декларира като основно жилище, данъкът се намалява с 50 %.

Ателие не може да бъде декларирано като основно жилище, т.е. не ползва отстъпката от 50%.;

• Ако е единствено жилище не може да бъде секвестирано от кредитор. Несеквестируемост не важи за ателие;

• не може да се регистрира административен адрес (адресна регистрация) в ателие.;

• според Семейния кодекс ателието не е семейно жилище;

• възможно е да се развали сделка, ако са ви продали жилище, но той не отговаря на всички архитектурни норми за да бъде жилище;

• възможно е да ви откажат монтиране на двутарифен електромер (дневна/нощна) за ателие, защото не е жилище;

• могат да се получат определени предимства при спорове за наследство, развод и др. Например ако едната страна притежава жилище , а другата само ателие, другата има предимство, защото не притежава жилище.

Теоретично в ателие може да се живее , но е възможно ДНСК да забрани ползването на имота не по предназначение.

Статута на ателие може да бъде променен в жилище, като не е необходимо съгласие на съседи или общо събрание, но с архитектурен проект трябва да се докаже , че обекта отговаря на всички архитектурни и хигиенни изисквания, за да бъде жилище.

 

Наши партньори